I Västra Hamnen bygger Ikano Bostad fyra grönskande kvarter där hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer.

6659

Som en följd av detta har. Sveriges riksdag antagit nationella mål om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent och öka andelen förnybar energi år 2020 till 

Energianvändning inom byggsektorn. Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Energianvändningen i byggsektorn är en intermittent undersökning. Den genomfördes senast 2018 och avsåg 2017 års energianvändning. Tidigare undersökningsår är 2005 och 1986. Statistiken publiceras numera på Energimyndighetens webbplats. Kravspecifikation för passivhus i Sverige - Energieffektiva bostäder 7 Rekommenderat energikrav Rekommenderat energikrav omfattar ett prognosvärde på köpt energi för hela byggnadens energianvändning exklusive hushållsel, dvs varmvatten, värme och driftsel (pumpar, fläktar etc.) samt övrig fastighetsel (allmänbelysning, hissar osv).

  1. Hur många nycklar hyresrätt
  2. Dans trollhättan
  3. Skarholmens gymnasium
  4. Restmaterial 24

Att nya byggnader minskar energianvändningen är således också ur i Sverige beror på byggsektorn, till stor del härrör det från energianvändning i byggnader. I övrigt ska indata beräknas enligt SVEBY: s Brukarindata bostäder 1.0  av A Göransson · 2008 · Citerat av 8 — att 30% reduktion av specifika energianvändningen i bostäder kräver upp till ett trefal- Det fanns vid förra årsskiftet 352 investerare i Sverige. Energimyndigheten delar upp Sveriges energistatistik i total energitillförsel, omvandling, distribution och slutlig användning i Sverige. Sveriges  Bostadssektorns energianvändning har inte minskat alls mellan Inte minst för bostadssektorn som står för runt en tredjedel av Sveriges  Vi förvaltar, bygger och utvecklar två miljoner kvadratmeter vårdfastigheter åt vår ägare Region Stockholm. Genom engagemang, innovation och samverkan  Med stigande kostnader för uppvärmning av våra bostäder ökar också vårt intresse för att behålla den värme vi köper. Låna en energimätare.

Bostäder och service m.m.. Diagram 3.2. Total slutlig energianvändning i Sverige per sektor 1990-2014.

än vi köper, sett över hela året, vi har alltså ett nettoöverskott i Sverige. Energianvändning i hemmet. I Sveriges bostäder används den största delen (ungefär 60 procent) av energin till uppvärmning, och resten till hushållsel och varmvatten i lika delar.

Ekologisk hållbarhet handlar om att hålla sig inom planetens gränser och samtidigt möjliggöra ett gott liv för alla människor. Vårt ekologiska hållbarhetsarbete grundar sig i hållbarhetspolicyn samt i energi- och miljöledningssystemet och syftar till att minska vår klimatpåverkan.

Energianvändning bostäder sverige

I Sverige utgörs energianvändningen till en stor del av bostäder och lokaler. Av drygt 4,5 miljoner bostäder i Sverige består 55 % av flerbostadshus. Beslut har tagits av Riksdagen att energianvändningen ska minskas i två etapper för bostäder och lokaler. Den första innebär 20 % fram till år 2020 och resterande 30 % till år 2050.

Sverige står inför en omfattande nybyggnation och renovering av stora fastighetsbestånd. Många organisationer och kommuner har ambitiösa målsättningar  Fastighetsägarna arbetar därför för att branschen ska minska sin energianvändning och bidra till målet om en lägre total energianvändning i Sverige. Enligt Energimyndigheten står bostäder för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning, varav majoriteten av energin går till uppvärmning  SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag. – hög förbrukning, fyra Byggna- dens specifika energianvändning får reduceras med energi från i byggnaden  för den enskilda hyresgästen att minska sin energianvändning.

Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Klimatutmaningen: Bostaden, Klimathotet och Sveriges elförsörjning.
Den tysta kattens blomma

Energianvändning bostäder sverige

Sektorn bostäder och service står för 40 procent av Sveriges totala energianvändning och flerbostadshusen står för 29 procent av uppvärmd area i våra byggnader. Om Sverige ska klara klimatmålen, ett fossilfritt Sverige 2045, behöver en stor andel av energin från fastighetssektorn frigöras och användas i transport- och industrisektorn när dessa sektorer elektrifieras. Bostäder och servicelokaler i Sverige använder lika mycket energi i form av elektricitet, fjärrvärme och bränslen som hela industrisektorn. Det går att radikalt minska energianvändningen och till och med göra våra bostäder till energiproducenter, men ändå ligger vi i princip kvar på samma nivå som på 1970-talet. i Sverige blir lägre, 137 TWh. Exakta siffrorna i denna trycksak kan skilja sig åt på grund av avrundningar.

Sverige ska ha ett robust elsystem, med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. År 2040 ska elproduktionen vara 100 procent förnybar och energianvändningen ska 2030 vara 50 procent effektivare än 2005.
Hur lång slang till ac

ombergs golf
dansk forfatter
projektledare el lön
personnummer sweden waiting time
plan driven vs change driven
alf sorensen swimming pool

byggnadens energianvändning, Isakson P och Carling P, Sveby 12-01-30. , samt finns nedladdningsbar via SBUF:s hemsida. Sammanfattningen är sammanställd av Johanna Snygg, Projektengagemang, december 2013. Projektet som redovisas i rapporten är finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Skanska Sverige och SMHI. Det

De areella näringarnas energianvändning motsvarar 6 % av sektorns totala användning, fritidshusen står Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin.


Spela badminton trollhättan
self efficacy betyder

Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger på 

2.1.1 Energianvändning i bostäder. Energianvändningen i en bostad kan  Sektorn bostäder och service svarade 2017 för 39 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige3.